True

  •   
Advies nodig? Bel  085 104 1008 of mail naar  verkoop@sourcesnrg.nl 

Privacy - en cookieverklaring

Via onze website, www.sourcesnrg.nl, verzamelen wij persoonsgegevens en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij hechten veel waarde aan de privacy van de bezoekers van onze website, en achten zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving vereist.

Waar uw gegevens voor worden gebruikt

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

    Het verlenen van toegang tot de website www.sourcesnrg.nl

    Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website

    Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening

    Om contact met u op te nemen indien u hierom verzocht heeft

  Het beheren van klantrelaties en het communiceren over onze diensten en/of producten die u afneemt, soortgelijke diensten en producten;

  Het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief. 


Wij zullen de gegevens persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid 

Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden. Als u klant bij ons bent en bepaalde  producten/diensten heeft afgenomen, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten/diensten, tenzij u aangeeft dit niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief is voorzien van een afmeld link.


Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device van de bezoeker. Dat gebeurd via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen van de bezoeker gebruikt om:

 Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);

  Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

  De bezoeker in staat stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies);

  De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentie cookies)


De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van    Dutch World IT Solutions of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies- en advertentiecookies is vooraf door u toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikerssessies te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt blijven bekijken, of om een zoekterm of gekozen filter  te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics en Odoo Analytics zodat deze platformen ons inzicht kunnen geven hoe de website gebruikt wordt, om te rapporteren over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die wij daarover verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe verplicht wordt of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke gegevens vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derden in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met deze cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zijn met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende Privacyverklaring. Let op: deze privacyverklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

  Google Tag Manager     Privacyverklaring Google

  Facebook   Privacyverklaring Facebook

  LinkedIn    Privacyverklaring LinkedIn

 Whatsapp  Privacyverklaring Whatsapp   


In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar verkoop@sourcesnrg.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u op grond van Privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact 

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

  Website:  https://sourcesnrg.nl

  Adres:  De gouwe 52, 8253 PA Dronten

  Telefoon: 085 - 104 1008

  Email: verkoop@sourcesnrg.nl

Wij adviseren u graag! 

Heeft u vragen over onze producten en/of diensten? Neem contact met ons op. 


T 085 104 1008  Stuur een e-mail


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.